Schooljaar 2017-2018 - 10 april 2018

Alle groepen gaan deze dag bij goed weer buiten een bepaalde tijd les krijgen.
Legenda:
Zwaluw activiteit