Leerlingenraad

In schooljaar 2017-2018 bestaat de leerlingenraad van obs de Zwaluw uit:
Fleur groep 8a
Anna  groep 8b
Fien groep 7
Christiaan groep 7
Asnate groep 6
Jelle groep 6
Jarno groep 5a
Danique groep 5b
juf Marjolein
juf Gerrie
 
Activiteiten die zij helpen organiseren zijn o.a.:
Kinderdisco en playbackshow.
Open dag
Valentijnsdag (Anholtskamp bezoeken)
 
Gemiddeld vergadert de leerlingenraad 5 x per schooljaar. Zij zorgen voor een eigen agenda en notulen en de klasvertegenwoordiger bespreekt de punten vooraf en nadien in de groep.
De actiepunten worden door de leerkracht(en) meegenomen naar de teamvergadering.

Notulen januari 2019 
Notulen maart 2018

Obs de Zwaluw; "De school van je leven!"