Directie

De directeur geeft leiding aan de schoolorganisatie. Hij is verantwoordelijk voor het organiseren, coördineren en bijsturen van schoolactiviteiten om de beoogde resultaten te realiseren. Hij werkt in het kader van een pedagogisch schoolplan.

De directeur is mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geboden onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Hij geeft leiding aan en begeleidt het team. Daarnaast onderhoudt hij contact met de leerlingen. De directeur werkt in opdracht van het bestuur van OPO HvT (Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente).


Bij afwezigheid van de directeur is er een aanspreekpunt voor de leerlingen, ouder en teamleden aanwezig.