Ouderraad


Een actieve commissie in onze school is de OR. Zij vormt samen met de MR de verbinding tussen school en ouders. De OR organiseert activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Ook helpen zij het team bij het versieren van de school en verleent hand en spandiensten bij schoolfeesten, evenementen en schoolse activiteiten.

De OR int één keer per jaar de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt momenteel €27,50 per leerling. Jaarlijks verzorgt de OR de jaarvergadering in nauwe samenwerking met de MR en het team. Op deze avond verantwoordt de OR haar financiën en wordt er een school gerelateerd onderwerp behandeld. U kunt denken aan In je SAS met de klas,  nieuwe school, gebruik van sociale media.

Een belangrijk speerpunt is ook het oud papier en de opbrengst hiervan. Iedere derde zaterdag van de maand (met uitzondering van de vakanties) halen ouders oud papier voor de school. Vanuit deze opbrengst kan de school vele extra activiteiten organiseren en financieren.

Contactgegevens: or.obsdezwaluw@opohvt.nl