Medezeggenschapsraad
De MR van obs de Zwaluw bestaat uit 4 ouders en 4 teamleden. Zij is een wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur en adviseert de schooldirectie en het team inzake beleid. De MR denkt mee, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemming- of adviesrecht en is mede verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team. Tevens bewaakt de MR de kwaliteit van het geboden onderwijs. De directeur is adviserend lid en in deze rol iedere vergadering één uur aanwezig.

De MR vergadert gemiddeld 5 x per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar toegankelijk.
De data zijn:
26-09-2018
28-11-2018
30-01-2019
27-03-2019
19-06-2019

Contactgegevens: mr.obsdezwaluw@opohvt.nl