Op obs de Zwaluw staan we voor elkaar klaar! Wij luisteren naar het kind en zien hen zoals ze zijn. Wij bieden veiligheid, plezier en uitdaging gericht op de toekomst. Wat ons verbindt is "magisch" onderwijs waarin iedereen ertoe doet! De school legt een verbinding met de samenleving en haalt de omgeving naar binnen. Er is veel aandacht voor normen en waarden, sociale vaardigheden, zelfontwikkeling en respect.
 

Basis voor later

Wij willen leerlingen zo breed mogelijk ontwikkelen. Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen op het niveau wat bij hen past. Dit geeft leerlingen zelfvertrouwen en komt de ontwikkeling en leerprestaties ten goede. Samen met de ouders bereiden wij onze leerlingen voor op een complexe en uitdagende samenleving. Gezien de snelle maatschappelijke veranderingen leren wij leerlingen vaardigheden om succesvol te zijn in de toekomst. Denk hierbij aan het leren plannen, procesmatig werken, Engels in alle groepen en ICT-vaardigheden. Het team probeert zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Tegelijkertijd houden zij oog voor de actualiteit en laten zij ruimte voor eigen initiatief van de leerling.
 

Vaardigheden

Goed "magisch" onderwijs zorgt voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Het daagt leerlingen uit en maakt ze bewust van mogelijkheden, beperkingen en geeft ze volop ruimte tot ontwikkeling. Het vraagt van de leerling concentratie, doorzettingsvermogen, zelfdiscipline en taakgerichtheid. Het stimuleert daarnaast speelsheid, plannen en creativiteit. Goed onderwijs zal een kind afleren:
"ik kan het niet".
Het geeft het kind een houding mee van: "Ik kan het NOG niet, maar als ik oefen kan ik het straks wel en fouten maken mag!"
De mogelijkheden per kind zijn daarin het uitgangspunt. Voor ons is het belangrijk dat uw kind "out of the box" kan en wil leren en denken. Wij bieden leerlingen zaken als leren plannen en procesmatig onderwijs, naast de reguliere schoolvakken.
 

Leren is leuk!

Nieuwe dingen leren en ervaren maakt onze school leuk en effectief. Leerlingen ontwikkelen zelfvertrouwen en leren daarom makkelijker. Onze leerresultaten zijn boven het landelijk gemiddelde. Wij geven ruimte aan talentontwikkeling. Ieder kind is uniek en staat centraal in onze school.
Onze leerlingen staan versteld van zichzelf wat zij allemaal kunnen en/of leren.


Iedereen doet ertoe!

Respect naar en voor elkaar is voor obs de Zwaluw heel belangrijk. Alle teamleden zijn opgeleid voor "in je sas, in de klas". Alle leerlingen mogen zijn wie ze zijn en worden gerespecteerd. In nauwe samenwerking met ouders staan wij voor een gezond en veilig schoolklimaat.
 

Obs de Zwaluw: "Kind is koning"