Obs de Zwaluw is de dorpsschool van de kern Markelo en werkt op een moderne manier. Wij zijn actueel, resultaatgericht en hebben oog voor de individuele leerling. Wij kijken vooruit op wat komen gaat, in en na de basisschool en in de maatschappij. Het doel is leerlingen te laten ontwikkelen tot positieve zelf ontplooiende personen, die weten waar ze goed in zijn en wat hun leerpunten zijn.
 

Brede ontwikkeling

Leerlingen zijn gemotiveerd om te leren. Samen werken wij aan een brede ontwikkeling van de kinderen, zowel op cognitief (leren) als sociaal emotioneel, kunstzinnig, creatief en sportief gebied. Wij zorgen dat leerlingen na groep 8 klaar zijn voor het voortgezet onderwijs, met een goede basis en een goede beheersing van de Engelse taal. https://www.youtube.com/watch?v=sk4snXV-624&ab_channel=ObsdeZwaluw
Daarnaast werken wij aan het verbeteren en bijstellen van ons huidige onderwijs, door vanuit individuele ontwikkeling te zoeken naar onderwijs op maat.
 

Werkwijzen

In de onderbouw (groep 1-2) werken wij met de leerlijnen van het SLO via ParnasSys. Hierin worden vaardigheden op een spelende, ontdekkende manier aangeboden en door leerlingen verrassend snel opgepikt. In de groepen 3 en 4 is het aanvankelijk lezen en rekenen het belangrijkste. Deze vakken worden verder behandeld in de groepen 5-6 en 7-8.

Leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 werken en verwerken hun leerstof digitaal via een eigen Chromebook. Deze wordt beschikbaar gesteld door de school en leerlingen werken gedreven en enthousiast. Zij werken uit dezelfde methoden als kinderen uit lagere groepen, maar vullen de antwoorden in op hun Chromebook en deze worden direct gecorrigeerd en waar nodig van feedback voorzien.
De leerkracht heeft via een 'dashbord' in één oogopslag helder wat leerlingen goed beheersen en waar extra instructie noodzakelijk is.

Vanaf groep 4 kunnen leerlingen, die meer leerstof aankunnen, zich 2 keer per jaar opgeven voor groep 9. Hierin werken zij op een procesmatige manier, ruim 15 weken, aan vakgebieden die buiten het reguliere lesprogramma vallen.