Leerlingenraad

Activiteiten die zij helpen organiseren zijn o.a.:
Kinderdisco en playbackshow.
Open dag
Valentijnsdag (Anholtskamp bezoeken)
 
Gemiddeld vergadert de leerlingenraad 5 x per schooljaar. Zij zorgen voor een eigen agenda en notulen en de klasvertegenwoordiger bespreekt de punten vooraf en nadien in de groep.
De actiepunten worden door de leerkracht(en) meegenomen naar de teamvergadering.


Obs de Zwaluw; "De school van je leven!"