Leerlingenraad

Activiteiten die zij helpen organiseren zijn o.a.:
Kinderdisco en playbackshow.
Open dag
Valentijnsdag (Anholtskamp bezoeken)
 
In de groepen 5 t/m 8 worden er jaarlijks na verkiezingen gehouden en komen er per groep 2 vertegenwoordigers. Samen met 2 teamleden vormen zijn de leerlingenraad. De MR schuift ook aan bij vergaderingen.
Gemiddeld vergadert de leerlingenraad 6x per schooljaar. Zij zorgen voor een eigen agenda en notulen en de groepsvertegenwoordigers bespreken de punten vooraf en nadien in de klas. 
Actiepunten worden door de leerkracht(en) meegenomen naar de teamvergadering.


Obs de Zwaluw; 'Kind is koning'