Team


Ons onderwijsteam is zeer gedreven en nogal verjongd de laatste jaren. Naast jonge teamleden hebben wij ook ervaren leerkrachten. Ons team bevat mensen met visie en ideëen.

Het team heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. U kunt hierbij denken aan extra opleidingen als: reken- en leescoördinatoren, Anglia Engels schrijven en spreken, master leerlingenzorg (2x), master leren en innoveren en opleider in de school (2x), stage begeleiding voor aanstormend onderwijstalent.

Binnen ons team hebben wij een Zwaluw Zorg Team, hierin zitten de interne begeleider(s), een orthopedagoog en de directeur. Zij bewaken het beleid en de zorgstructuur in onze school. Zeker met de wet 'passend' onderwijs is het Zwaluw Zorg Team van belang in onze school.