Klassen

Op onze school doen wij ons best om samen met ons bestuur de groepen in de onderbouw klein te houden. Wij streven naar maximaal 24 leerlingen. Gezien de formatie en de landelijke norm, kan het voorkomen dat er in de bovenbouw soms een grotere groep ontstaat. Dat is onvermijdelijk. Wij proberen hier zo goed mogelijk vorm aan te geven door deze leerlingen digitaal en zelfstandig te laten werken (chromebooks vanaf groep 6) en mogelijk met een leerkracht in opleiding in de groep (LIO). Bovendien bieden wij sinds 2 jaar leerlingen vanaf groep 4 de mogelijkheid eens per week deel te nemen aan een plusgroep. Eén van onze teamleden begeleidt het leerproces van deze leerlingen die iets meer leerstof aankunnen dan klasgenoten. Deze leerlingen werken de rest van de week zelfstandig door, naast het klassenwerk.